• Python’da Tkinter ve Python-PPTX Kütüphanesi Kullanmak

  Python-PPTX’i import ediyoruz.(Komut satırından python path’ine yazın) pip install python-pptx Bazı gerekli kütüphaneler: from tkinter import * from tkinter import filedialog from pptx import Presentation from pptx.util import Inches, Pt from pptx.enum.text import PP_ALIGN import os import platform Dosya yolunu desktopa varsayılan yapıyoruz: userhome = os.path.expanduser(‘~’) filename1=’Desktop’##Masaüstü Varsayılan Olarak Ayarlandı filename =(userhome+’\\Desktop\\PPH-10.pptx’) Sunum açma: prs…

Python’da Tkinter ve Python-PPTX Kütüphanesi Kullanmak

Python-PPTX’i import ediyoruz.(Komut satırından python path’ine yazın)

pip install python-pptx

Bazı gerekli kütüphaneler:

from tkinter import *
from tkinter import filedialog
from pptx import Presentation
from pptx.util import Inches, Pt
from pptx.enum.text import PP_ALIGN
import os
import platform

Dosya yolunu desktopa varsayılan yapıyoruz:

userhome = os.path.expanduser('~')
filename1='Desktop'##Masaüstü Varsayılan Olarak Ayarlandı
filename =(userhome+'\\Desktop\\PPH-10.pptx')

Sunum açma:

prs = Presentation()##Sunum Oluşturma
blank_slide_layout = prs.slide_layouts[6]
slide = prs.slides.add_slide(blank_slide_layout)

Dosya yolu seçtirici:

def getfolder():##Dosya Yolu Bulma
  global filename,filename1
  filename = filedialog.askdirectory()+ '\\PPH-10.pptx'
  u=(len(filename))
  if  u>1:
    if len(filename)>25:
      a=(len(filename1)-len(filename1)-20)
      filename1='.../'+filename[a:]
      p.configure(text=filename1)
    else:
      p.configure(text=filename)
  else:
    filename =(userhome+'\\Desktop\\PPH-10.pptx')
    p.configure(text='Desktop')
    
  print(filename)
  print(u)

Sunumu kaydetme fonksiyonu:

def kayit():
  global a2, metin,tf1

  ##Başlık
  baslik.text=w.get()
  baslik.alignment = PP_ALIGN.CENTER
  baslik.font.bold = True
  baslik.font.size = Pt(28)

  ##Metin
  a2=f.get(1.0,END)
  metin.text=a2
  tf1.fit_text()
  metin.font.size = Pt(18)

  #Kayıt et
  prs.save(filename)
  print(a2)
  baslik.text=''

Tkinter ile pencereyi açma düzenleme:

##Uygulama Özellikleri
a = Tk()
a.title('PowerPoint Sunum Oluşturucu 1.0')
a.geometry('640x480')
a.resizable(width=False, height=False)

b = Frame(a,pady=5)
b.pack()

b2= Frame(a)
b2.pack()

##Başlık-Kayıt Yeri Seçimi
w = Entry(b,width=75)
w.pack(side=LEFT ,fill=X,padx=5)
s = Button(b,width=20,text='Kayıt Yeri',command=getfolder)
s.pack(side=RIGHT)

##Metin-Liste
f = Text(b2,width=56)
f.pack(side=LEFT,padx=5,fill=X)
p = Label(b2,text='Desktop',width=20)
p.pack()
l = Listbox(b2)
l.pack(fill=X)
g = Button(b2,width=20,height=5,text='Tamam',bg='lime green',command=kayit)
g.pack(pady=10)


w.insert(0,"Başlığı buraya giriniz.")
f.insert(END, "Metni buraya giriniz.")

Sunumun özelliklerini belirleme:

## Başlık Oluştur
left =Inches(0)
top = Inches(0.5)
width = Inches(10)
height = Inches(0.75)
txBox = slide.shapes.add_textbox(left, top, width, height)
tf = txBox.text_frame
baslik = tf.add_paragraph()

## Metin Oluştur
left1 =Inches(1)
top1 = Inches(1.5)
width1 = Inches(8)
height1 = Inches(5)
txBox1 = slide.shapes.add_textbox(left1, top1, width1, height1)
tf1 = txBox1.text_frame
metin = tf1.add_paragraph()
a2=f.get(1.0,END)
metin.text=a2

Son olarak:

a.mainloop()

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir